” Mögel finns överallt omkring oss men aktiveras först när de rätta betingelserna uppstår – vanligtvis när den relativa luftfuktigheten, RF, överstiger 60% – 65%.

Mögel som är aktivt luktar! “

Citatet är hämtat från statensarkiv.se under fliken Verksamheter. Här finns också information om hur man vårdar och bevarar böcker och dokument som man är rädd om.

Mögel är farligt. Sporerna går ner i lungorna och har en förmåga att sätta sig i de små lungblåsorna.

Symptomen är bland annat huvudvärk, feber och allergier.

Har du ett hem eller arbetsplats där du misstänker aktivt mögel skall du inte på några villkor ge dig – se till att det blir undersökt och sanerat!

Blog Image

FUKT KAN SKAPA SJUKA MILJÖER!